ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

„Светът е в твоята длан”!

mladejВъв всяка човешка дейност успехът зависи от нашите личностни качества: професионалната подготовка,  комуникативните възможности, умението за организация, емоционалния контрол, разбирането на другите и себе си, високата самооценка и увереност в своите способности ...

Съвремените образователни институции не успяват да ни изградят тези важни практически навици... Или поне да дадат представа за нашите способности и възможности и да разяснят, как да ги използваме в живота, за да го изживеем с по-голяма полза за себе си и обкръжаващите.

 

Тези сериозни пропуски в създаването на жизненоважни за всеки мисловни и поведенчески навици се попълват с помощта на специализирани тренинги и семинари за личностно и професионално развитие.

 

Ние предлагаме за вашите деца уникалната специализирана учебна програма за тинейджъри "Светът е в твоята длан".

Тази учебна младежка програма няма аналог не само в България, но и по света.

За първи път младите хора  имат възможност да научат основни правила и методи на успешна професионална и личностна реализация, които психологът Ирина Недялкова години наред преподава  в елитарни бизнес-тренинги за водещи специалисти на български промишлени фирми, търговски и финансови компании и административни институции.
Нейният опит в преподаването на тези знания на деца в младежка възраст показва сериозен интерес от тяхна страна към този вид информация  и бърза  адаптация  на  получените знания, изграждане на трайни позитивни навици, повишаване на самооценка, намаляване на стрес и позитивни промени в социално поведение.

Участниците на програмата ще имат възможност да навлязат в живота, притежавайки ценните знания за:

•    кои са техните силни и слаби страни, способности и дарби, каква е отредената им посока в живота: това ще стане на базата на професионални психологически тестове и създаване на психопрофил на всеки участник;

•    как да избират своите цели и как да ги осъществяват: всяко дете ще води дневник, в който ще записва идеите си, а после ще съдейства тяхната реализация с помощта на усвоените методики;

•    как да се отнасят с грижа към тялото, сетивата и психиката си: детето трябва да отделя поне 30 минути на ден, за да ги укрепва и да не се разболява;

•    как да контролират емоциите си и да реагират спокойно и разумно в екстремални и конфликтни ситуации : специални практически упражнения ще ги научат да поддържат позитивен настрой и стабилно психическо равновесие;

•    как да подобряват паметта, наблюдателност, концентрацията и вниманието си;

•    как  да общуват безпроблемно със семейството и приятелите;

•    как по-добре да организират времето си за да е достатъчно за всички набелязани занимания;

•    как да обичат и да разбират другите хора, за да получават по-голямо удоволствие от своя живот.

 

Възможност за участие имат младежи от 13 до 18 годишна възраст.

Автор и водещ на програмата – психолог и психотерапевт Ирина Недялкова.

Информация за записването вие можете да получите на тел. +359 888 81 11 17.


 

 

Обучения

Начало Курсове Програми за деца „Светът е в твоята длан”!