ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА НАСОЧЕНОСТ НА ЛИЧНОСТТА

Нашите професионални интереси са винаги свързани с нашите способности. Това е тест, който може да Ви разкрие способностите, за които не подозирате. Попълнете теста и разберете, какъв тип личност сте и къде можете да се реализирате най-добре. Теста не е подходящ за деца под 14 години.

Инструкции към теста
Във всяка двойка изберете една от двете предлагани професии, но не от гледна точка на тяхната престижност, а от гледна точка на същността: "Бих ли могъл аз да се занимавам с тази дейност, бих ли искал това?"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Обучения

Начало